Skip to main content

Kart

Markørene på kartet på denne sida viser de ulike turforslagene som er lagt inn på disse nettsidene. Det gir deg en oversikt over den geografiske plasseringen og avstandener fra der du bor, slik at det blir enklere å planlegge turene. Husk at kjøretidene blir omtrent som på vestlandet i Norge, det er mange smale og svingete veier.

Oversikter