Skip to main content

Korsikas historie – kortversjonen...

Korsikas historie de siste 2500 årene er nærmest en sammenhengende fortelling om invasjoner og okkupasjoner. Roma hersket i over 700 år, fra ca 250 BC fram til ca 450 AD, og deres styre, selv om det utvilsomt var hardt nok, framstår i dag nærmest som et mønsterstyre målt opp mot mye av det øya og deres innbyggere måtte tåle av senere herskere.

En kuriositet i så måte er det faktum at de store lavlandsslettene på østkysten rundt Aleria ble drenert og gjort om til fruktbar jord. Når romerne forsvant omkring år 450, ble disse områdene liggende brakk, og var snart tilbake til det de hadde vært før; sumper fulle av malariamygg. Først ca 1500 år senere; etter den annen verdenskrig, ble området igjen drenert og tatt i bruk igjen.

Vandalene kommer

Germanske stammer, blant annet Vandalene, begynte å invadere Korsika rundt år 400, og i 456 ødela de romerbyene Aleria og Mariana. De hersket over Korsika, i hvert fall kystområdene, i over 80 år, til de ble jaget på sjøen av den bysantiske keiseren Justinien I.

Perioden fram til år 1077 var kaotisk, med en rekke fremmede herrer, blant annet Karl den store, inntil bystaten Pisa overtok herredømmet på oppdrag fra pave Gregor VII. En rekke kirker, veier og broer ble bygd, og skatter innkrevd.

Pisa og Genoa

I 1284 ble Pisa angrepet av Genoa. En langvarig krig ble resultatet. De genoanske troppene klarte ikke å ta det korsikanske innlandet, men behersket kystområdene. I 1383 grunnla de Bastia (i dag Korsikas nest største by etter Ajaccio), St Florant (San Fiurenzu) i 1440, Ajaccio (eller Ajacciu) i 1492 og Porto Vecchio (Portivechju) i 1539.

I de neste århundrene vokste det fram en stadig sterkere uavhengighetsbevegelse, med nasjonale helter som Sampieru Corsu (1498-1567) og Don Luiggi Giafferi.

Et selvstendig Korsika – i 14 år...

Korsikas selvstendighet som egen nasjon var av kort varighet; fra 1755 til 1769, men Korsikas statssjef i denne perioden; Pascal Paoli (1725-1807), regnes fremdeles som øyas frihetshelt, selv etter over 220 år med fransk styre.

En del av Frankrike

Etter at Paolis styrker ble slått av franske tropper ved Ponte Novu den 5. mai 1769, forsøkte han å alliere seg med engelskmennene, og Korsika ble i noen få år engelsk fra 1790 (etter den franske revolusjonen), men i oktober 1796 kommer franskmennene tilbake, og Korsika er siden forblitt fransk - mer eller mindre mot sin vilje.